Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μακεδονικού Βραβείου Ν. Δράμας

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 5μελές και απαρτίζεται όπως ορίζεται από την Συστατική του Πράξη, όπως παρακάτω:

  • Πρόεδρος, (ο εκάστοτε Δήμαρχος) σήμερα είναι ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος
  • Αντιπρόεδρος, ο κ. Βασιλείου Ευάγγελος, Ιατρός
  • Γραμματέας, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. & του Μ.Ο.Δ., κ. Ανέστης Τερζής
  • Ταμίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. ,κ. Ψαρράς Γεώργιος
  • Μέλος, η κ. Αικατερίνη Κετσιμπάση Ν.Ε.ΠΟ.Τ.Α.

Η Έδρα του Ιδρύματος είναι στην Δράμα και στεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα επί της συμβολής των οδών Βερμίου και 1ης Ιουλίου.