Ιστορικό

Τον Φεβρουάριο του 2002 με Προεδρικό Διάταγμα, συστάθηκε το κοινωφελές Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου στην Δράμα, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των τότε Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Πολιτισμού.

Η επιθυμία του Ιδρυτή να προσφέρει στην τοπική κοινωνία και η αγάπη του για τις τέχνες, τα γράμματα και τις επιστήμες, αποτέλεσαν το έναυσμα του για την σύλληψη και υλοποίηση της ιδέας της Ίδρυσης του Μακεδονικού Βραβείου, που σκοπό έχει την ανάδειξη και βράβευση προσωπικοτήτων που έχουν διακριθεί στην Ελληνική Κοινωνία με το έργο τους στους κλάδους των θετικών επιστημών, της Λογοτεχνίας και των Καλών Τεχνών.

Το όραμα του, και η πηγαία ανάγκη του, να συγκεραστεί με τους συμπολίτες του εξευγενισμένα ιδεώδη, να συνδράμει στην ανάδειξη προτύπων, στην επιβράβευση των προσώπων που κοπιάζουν και αφήνουν παρακαταθήκη στο κοινωνικό σύνολο, οδήγησε τον διακεκριμένο Δραμινό συμπολίτη μας, ο οποίος έχει παρακαλέσει τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος να προβάλλουν το Ίδρυμα, αλλά να μην αναφέρουν το όνομα του, να δημιουργήσει έναν φορέα όπου θα φυλάσσονται και θα επιβραβεύονται οι δημιουργοί τους.

Για το σκοπό αυτό, διέθεσε ως ιδρυτικό κεφάλαιο 150.300ευρώ που σήμερα ξεπερνά τις 290.000,00€.

Το Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου (Ι.ΜΑ.Β.), πλέον συνιστά ανοιχτό θεσμό με πιο διευρυμένο και ισχυρό όραμα και υπό την ενθάρρυνση του Ιδρυτή του, βλέπει στον σχεδιασμό του, την απόκτηση του δικού του χώρου στέγασης, την συλλογή συγγραφικών έργων, την συλλογή έργων τέχνης και επιστημονικών εκπονημάτων, τα οποία θα συναποτελούν περιουσιακά κληροδοτήματά του, θα φυλαχθούν στο πέρασμα του χρόνου, θα αναδειχθούν και άλλοτε θα διατεθούν είτε ως δωρεά είτε έναντι αντιτίμου.

Προκειμένου ο σχεδιασμός και η προσφορά του Ι.ΜΑ.Β. να ενισχυθεί στο μέλλον και ως ανοικτός θεσμός, αποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά, δωρεές που θα στηρίξουν την τέχνη τον πολιτισμό και τις επιστήμες, ιδεώδη, τα οποία μας χαρακτηρίζουν ως έθνος.

Σύμφωνα με τη βούληση του Ιδρυτή αλλά και τον Οργανισμό του Ιδρύματος, κάθε έτος πραγματοποιείται τελετή απονομής Βραβείου του Ι.ΜΑ.Β. σε τιμώμενο πρόσωπο που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε φορά την 28η Οκτωβρίου όπως προβλέπεται από την Συστατική Πράξη και στο οποίο απονέμεται Αναμνηστικό Δίπλωμα και χρηματικό ποσό το οποίο προέρχεται από τους τόκους του κεφαλαίου. Ο προτεινόμενος προς βράβευση επιστήμονας, λογοτέχνης ή καλλιτέχνης πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και να κατοικεί στην Ελλάδα.

Το Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου Δράμας, διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, την σύνθεση του οποίου απαρτίζουν, ο εκάστοτε Δήμαρχος Δράμας ως Πρόεδρος, τον Διευθυντή της Ν.Ε.ΠΟ.Τ.Α. Δράμας, τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δράμας, ένα μέλος που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και ένα ισόβιο μέλος που ορίζεται από τον ιδρυτή.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής εξαιρουμένου του ισόβιου μέλους.

Από τα ιδρυτικά μέλη του Ιδρύματος υπήρξε ο διακεκριμένος συμπολίτης μας κ. Βασίλειος Χατζηθεοδωρίδης, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του μέχρι και σήμερα και του αποδίδεται η επιτυχία του Ι. ΜΑ.Β., καθώς με την πολύ προσωπική του εργασία και την υιοθέτηση του οράματος του Ιδρυτή συνέβαλλε στην σημερινή μορφή και βαρύτητα του Ιδρύματος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2006-2007

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2004-2005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2002-2003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015